promoBanner_grassGentenaar? Klikhieren doe mee met onze samenkoop-actie voor groendaken!promoBanner_close

De basisvoorwaarden voor een groendak

Een groendak kan uiteraard niet zonder meer op ieder dak geplaatst worden. Er zijn tal van aandachtspunten, waarvan de voornaamste de draagkracht, de helling van het dak en de algemene staat van de dakafdichting zijn. Daken met een helling van meer dan 45° zijn niet geschikt voor de aanleg van een groendak. Een dak moet verder ook volledig waterdicht zijn. 

In dit blogbericht zetten we enkele belangrijke aandachtspunten op een rijtje. Hebt u nog vragen? Stuur ons een mail of neem contact op.

  

  • Is de dakafdichting nog in goede staat?

De dakbedekking moet in goede staat zijn (maximaal 10 jaar oud en geen scheurtjes, barsten of blazen vertonen) en bij voorkeur wortelwerend. Wij staan u graag bij met advies in geval van twijfel. Kom meer te weten aan welke dakafdichtingen wij de voorkeur geven in een volgende blogpost.

 

 

  • Vertoont het dak een toereikende helling?

Voor extensieve groendaken op platte daken is de norm een helling tussen de 1 en 5%. Dit is belangrijk voor de afvoer van het hemelwater, zodat er geen stagnerende plasvorming aanwezig is. 

 

 

  • Is het dak volledig waterdicht?

Dit lijkt logisch, maar hier dient toch extra aandacht aan besteed te worden. Indien er zich een kleine lek bevind dan dient dit eerst hersteld te worden. Een lekkend dak is relatief eenvoudig te herstellen. Wanneer er een groendak aanwezig is, dan is een lek moeilijker te detecteren en te herstellen. Want dan moeten eerst alle bovenliggende lagen verwijderd worden voordat men tot herstelling kan overgaan. Een dure en vaak complexe reparatie tot gevolg.

 

 

  • Is de draagstructuur in staat de permanente belasting van het groendak op te nemen?

Wij beschikken over een calculatiemodule waarmee we op eenvoudig verzoek de belastingen van het type groendak dat u voorkeur geniet nauwkeurig kunnen berekenen. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Het is mogelijk om een groendak te plaatsen bij de meeste renovatieprojecten zonder extra bijkomende stabiliteitsmaatregelen. Het kan echter nooit geen kwaad om te rade te gaan bij een architect of stabilitetisingenieur. Bij een nieuwbouw kan je vooruit plannen en samen met de architect de stabiliteit afstemmen op het gewenste type groendak.

 

  • Wat is de oriëntatie van het dak? 

Dit is van belang bij de keuze van het juiste type groendak. Een zuidelijk georienteerd groendak bevat bij voorkeur een hoger aandeel aan droogte-minnende planten zoals soorten vetplanten, bepaalde kruiden en grassen terwijl een noord georienteerd groendak het beter zal doen met schaduwminnende planten waaronder bepaalde bodembedekkers. Vraag vrijblijvend raad aan onze vegetatiespecialist

 

  • Is de isolatie voldoende bestand tegen de mechanische belasting? 

Een dak met begroeiing wordt blootgesteld aan hogere belastingen dan een traditioneel dak. Een drukvaste isolatie is dus een absolute noodzaak. Bij het type omkeerdak is tevens aanbevolen om voor isolatiematerialen te kiezen die een beperkte vochtopname kennen. bvb. PUR/PIR platen of isolatiematerialen bestaande uit XPS. 

 

  • Wat als ik het regenwater wens te recupereren? 

Het afstromende regenwater van groene daken is in principe te gebruiken als huishoudwater. Maar omdat het water geelbruin kan verkleuren, is het niet geschikt voor gebruik in toestellen zoals een wasmachine of een vaatwasmachine. Het benutten van het afstromende regenwater ligt overigens niet voor de hand; omdat een groot deel wordt ‘verbruikt’ door het groendak. Daarom moet de verenigbaarheid tussen groendak en recuperatie van regenwater geval per geval beoordeeld worden in functie van de beschikbare dakoppervlakte, het soort behoeften dat men kan vervangen door regenwater (kwaliteitsparameter), de bewoningsdichtheid van de gebouwen (kwantiteitsparameter), enz. Wij denken hier graag mee over na indien u een specifieke vraag hebt. 

 

  • Zijn de dakopstanden voldoende hoog bij dakranden, langs opgaande muren, langs lichtkoepels en rond technische installaties?

Het WTCB adviseert om 150mm te voorzien tussen de onderkant van de opstanden (dorpels, raamkozijnen, licktkoepels,...) en de bovenkant van het groendak of steriele zone. Indien dit niet het geval is kan er gewerkt worden met bredere steriele zones rondom deze randen. 

 


Op bovenstaande foto is duidelijk te zien dat de opstanden van de lichtkoepel ruim voldoende hoog zijn, terwijl de opstanden langsheen de opgaande muur relatief laag zijn. Een duidelijk voorbeeld van een plat dak waarbij er te weinig rekening werd gehouden met de plaatsing van een groendak.

 

photo credits: abcroofing.co.uk  /  bouwinfo.be

Gerelateerde blogberichten

onderhoud-van-een-groendak-winter

Onderhoud van een groendak ⎟ Winter

Maak je groendak klaar voor de winterprik.

welke-dakafdichting-kies-ik-voor-mijn-groendak

Welke dakafdichting kies ik voor mijn groendak?

Bitumen, PVC of EPDM? Welke dakafdichting pas je toe wanneer je een groendak wenst?